Kreativ blandskapare

Fia heter jag

och jag bor i liten by utanför Nora tillsammans med min livskamrat och katterna Alfred och Elsa.

Barnen är utflugna på egna livsäventyr.


Trädgården, yogamattan, skogsstigen och arbetsbordet är återkommande platser
jag gärna besöker. 
Jag hänger inte lika ofta vid spisen, köpcenter eller badstranden. :)

Mellan tanke och känsla

Det finns så mycket outforskad  kunskap och visdom både inom och utom oss. 

Jag har alltid dragits till det som vi har i periferin av vårt medvetande
och utforskat olika delar av det osynliga och omedvetna..
Hur vet vi det vi inte riktigt vet hur vi vet. 


Kreativt skapande, yoga och meditation ger ökad självkännedom och personlig utveckling.
Varje dag är en ny resa.

Arbetsterapeut - min grundutbildning

Som arbetsterapeut arbetar man med att ge stöd och strategier till självhjälp och ökad delaktighet och självständighet i vardagliga livet.
Jag har tidigare arbetat inom vuxenhabiliteringen med målgrupp autism/utvecklingsstörning.


Jag arbetar sedan 2016 som verksamhetspedagog inom Funktionsstöd, med fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling, chefsstöd, stöd till baspersonal och utbildningar inom olika områden som dokumentation och metodstöd.

Att lära är att leva, att leva är att lära :D

Jag gillar att lära och utvecklas., både på bredden och på djupet.

Akademiska utbildningar: Arbetsterapeut och Bildterapeut, Aktiv hälsoutveckling, Konsultativt arbetssätt,  Människosyn och etik, 
Metoder och andra utbildningar: MI, Ract,
Well Now facilitator, Instruktör i medicinsk yoga, 
Usui ReikiMaster.


Skapande och kreativitet.

Jag är av födsel och ohejdad vana en skapande människa. Allt från knyppling och miniatyrmålning till pärlhantverk och sy båtkapell. 

Förutom Textil gren på Kävestas folkhögskola, har jag inga formella konstnärliga utbildningar.


Man behöver inte skapa

för att vara kreativ.
Kreativ är ett sätt att vara